Kuputitswa kwemahora muRoasting Plant kosiya dzimba dzine mitswi

MISORO YENHAU: Kuputitswa kwemahora muRoasting Plant kosiya dzimba dzine mitswi. Zimbabwe yakakundikana kuenda mberi mumakwikwi eCOSAFA. Vagari vekuMbizo vofarira kugadzirwa kwaMaunganidze. Prince Park Mall yave nzvimbo yekuchengetera mabhero embatya. Chando chauraya munhu muKwekwe. Vashandi vopona nehwakumukwaku.

Nhau dzirimudariro

Kuputitswa kwemahora muRoasting Plant kosiya dzimba dzine mitswi

Zimbabwe yakakundikana kuenda mberi mumakwikwi eCOSAFA

Vagari vekuMbizo vofarira kugadzirwa kwaMaunganidze

Prince Park Mall yave nzvimbo yekuchengetera mabhero embatya


Nhau Dzamunofarira


Nhau Dzirikupisa


Mitambo