Ubaba uwe esuka emqongweni we first mutual building eKwekwe


19 Apr 24

Click here to watch video

Kulobaba owileyo namuhla ekuseni ngemva kokuzama ukuzibulala esuka esiqongweni se first mutual building.

Abambonileyo bathi bambone emadabukakusa ehleli phezulu esiqongweni. Ngemva kokumbona , kudingwe amapholisa kumakhalekhukhwini kodwa awasafikanga amapholisa ngemva kokudingwa.

Ngemva kwesikhathi ilanga seliphuma lubaba uwile wafela khonapho. Amapholisa abuyile azothatha umzimba wakhe. Kusadingwa ukuthi engabe ebengubani.

Abamaziyo lubaba bathi ubengumuntu obegula ingqondo. Kubikwa abalindayo kulindawo ababonanga lutho ngoba bebengekho. Umphathi wabalindayo wazise intathelizindaba ukuthi utsheliwe ngesehlakalo lesi kodwa labo abakwazi ukuthi kungabe kuhambe njani

“Ngitsheliwe kodwa ngithe ngidingisisa akula obelolwazi ukuthi engabe efike njani esiqongweni” kutsho uNorence Jokonia.